Obraz "Unášen proudem"

Originál malovaný speciální technikou. 

Autorka: Bára Lýdie Sládková

Velikost: 40 x 40 cm

Téma:
Na začátku své cesty se nacházíme na vnějším okraji obrazu (fialový vír). Cílem cesty je lotosový květ v jeho středu. Působením obrazu na sebe, dostáváme důvěru v moudrost a nadčasovost své duše. Díky tomu můžeme ustoupit z rozumové sebekontroly a s nově nalezenou důvěrou, přenechat řízení svého života Bohu a své duši. Obraz intenzivní duchovní transformace.
Uzemňuje a zároveň otevírá 7. čakru.


10 000 Kč