Obraz "Písečný chrám"

Originál malovaný speciální technikou. 

Autorka: Bára Lýdie Sládková

Velikost: 30 x 30 cm

Téma:
Zlatá brána otevřena, zlatým klíčem odemčena pro každého z nás. Chrám poznání, moudrosti a Boží lásky tě vítá. Vejdi, nebudeš litovat. Vyzařování obrazu pomáhá spojit se s moudrostí Ježíše Krista, objevit jeho lidství a přátelství. Probouzí lidského ducha ze spánku a vyzývá ho k hledání pravdy.


7 000 Kč